Chính sách bảo mật

Stragen Việt Nam cam kết đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào về một người có thể nhận dạng được. Thông tin cá nhân bao gồm thông tin có thể được liên kết với bạn, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ cá nhân, số điện thoại cá nhân hoặc địa chỉ email cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa để giữ cho thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi an toàn, bảo mật và riêng tư.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với Stragen Việt Nam. Chính sách bảo mật trực tuyến này (“Chính sách”) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web này (“trang web”). Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản như được trình bày bên dưới. Xin vui lòng đọc chính sách này một cách cẩn thận.

 

1. Thu thập thông tin.

Trên trang web này, thông tin cá nhân có thể được thu thập theo hai cách: (i) thông tin phi cá nhân được tự động thu thập trong quá trình sử dụng trang web; và (ii) thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp.

(a) Thông tin phi cá nhân

Như thông thường với nhiều trang web khác, trang web này tự động thu thập một số thông tin phi cá nhân nhất định về người dùng, chẳng hạn như ngày và giờ họ truy cập trang web, loại trình duyệt họ đang sử dụng và địa chỉ giao thức Internet trên máy tính của họ. Thông tin phi cá nhân này được sử dụng cho mục đích quản trị hệ thống và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Ví dụ: chúng tôi có thể xác định tần suất truy cập trang web này nhưng chúng tôi không có thông tin cụ thể về khách truy cập. trang web sử dụng cookie để nâng cao việc sử dụng trang web của bạn bằng cách cung cấp điều hướng liền mạch hoặc bằng cách cho phép trang web nhận ra bạn là người dùng trước đó. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để tắt cookie và vẫn sử dụng trang web mặc dù khả năng sử dụng một số khu vực của trang web có thể bị suy giảm.

(b) Thông tin cá nhân bạn cung cấp

Mặc dù bạn không bắt buộc phải đăng ký để truy cập trang web của chúng tôi, nhưng bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi bạn truy cập một số phần nhất định của trang web của chúng tôi, và đặc biệt khi bạn đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi. Một số phần của trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế đối với một số cá nhân nhất định như các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu họ đăng ký khi truy cập vào các phần này bằng cách cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định. Ngoài ra, thông tin cá nhân có thể được thu thập khi bạn yêu cầu thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web này. Stragen Việt Nam sử dụng thông tin để đáp ứng yêu cầu của bạn và nếu được pháp luật cho phép.

Stragen Việt Nam chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc đại lý bên ngoài khác nhau thực hiện bảo trì công nghệ hoặc làm việc thay mặt chúng tôi để giúp thực hiện các giao dịch kinh doanh, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ khách hàng, gửi bản tin, truyền thông tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty con và chi nhánh của Stragen Việt Nam. Tất cả các công ty và đại lý này được yêu cầu tuân thủ luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và với các thỏa thuận mà chúng tôi có.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích sau: (i) liên quan đến việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao hoạt động kinh doanh khác của trang web có liên quan đến dữ liệu; (ii) đáp ứng các yêu cầu thích hợp của các cơ quan chính phủ hợp pháp hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành, lệnh của tòa án hoặc quy định của chính phủ; hoặc (iii) khi cần thiết cho các cuộc kiểm toán của công ty hoặc để điều tra hoặc phản hồi một khiếu nại hoặc mối đe dọa an ninh.

Có thể có các liên kết từ trang web này đến các trang web khác; lưu ý rằng Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web này và không áp dụng cho các trang web của các công ty hoặc tổ chức khác mà trang web này có thể được liên kết. Bạn phải kiểm tra trên bất kỳ trang web được liên kết nào để biết chính sách bảo mật áp dụng cho trang web đó và / hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu cần thiết nào đối với chính sách bảo mật đó với nhà điều hành của trang web được liên kết. Các liên kết đến các trang web của bên thứ ba này được cung cấp như một sự tiện lợi và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin .tragen Việt Nam không xác nhận và không chịu trách nhiệm về các trang web được liên kết này.

2. Sử dụng Thông tin Cá nhân.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác với mục đích mà nó được thu thập, trừ khi bạn đồng ý với việc sử dụng khác hoặc luật pháp yêu cầu. Đôi khi chúng tôi gửi đề nghị cho một số nhóm khách hàng được chọn. Để thực hiện điều này, chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba làm việc thay mặt cho Stragen Việt Nam. Chúng tôi sẽ cung cấp các cách để bạn cho chúng tôi biết bạn không muốn nhận các khuyến mại hoặc cung cấp thông tin như vậy. Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp hộp chọn tham gia để khách hàng nhận thông tin do bên thứ ba gửi và chúng tôi làm rõ rằng bằng cách chọn tham gia, bạn đang gửi dữ liệu của mình cho bên thứ ba. Bạn có thể chọn không nhận các tài liệu quảng cáo hoặc thông tin từ chúng tôi bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn để chọn không tham gia như đã đề cập hoặc bao gồm trong mỗi chương trình của chúng tôi mà chúng tôi gửi cho bạn.

3. Hạn chế về Tiết lộ.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích cụ thể được xác định tại thời điểm thu thập, trừ khi bạn đồng ý với mục đích tiết lộ khác hoặc luật pháp yêu cầu.

4. Sự đồng ý.

Cần có sự nhận biết và sự đồng ý của bạn để thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào các hạn chế của pháp luật hoặc hợp đồng bằng cách gửi e-mail đến info-vietnam@stragen.com. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản của Chính sách này.

5. Lưu trữ Thông tin Cá nhân.

Stragen Việt Nam (hoặc bên thứ ba đại diện cho mình) lưu trữ thông tin của bạn trên máy chủ đặt tại bang Geneva, Thụy Sĩ hoặc ở Châu Âu, nếu có.

6. Các biện pháp bảo vệ và an ninh.

Stragen Việt Nam áp dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý và phù hợp để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn. Các phương pháp bảo mật của chúng tôi được xem xét thường xuyên và chúng tôi thường xuyên sử dụng công nghệ hiện tại để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn không bị xâm phạm. Stragen Việt Nam coi việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em, đặc biệt là trên mạng, là điều quan trọng hàng đầu. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em cũng như không cho phép chúng trở thành người dùng đã đăng ký hoặc yêu cầu thông tin qua trang web của chúng tôi hoặc các đường dây thông tin tìm kiếm trợ giúp.

7. Lưu giữ và tiêu hủy.

Thông tin cá nhân do Stragen Vietnam thu thập sẽ chỉ được lưu giữ chừng nào nó vẫn cần thiết để thực hiện các mục đích đã xác định hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi hết thời hạn đó, thông tin cá nhân của bạn sẽ bị hủy theo cách thức được Stragen Việt Nam quy định.

8. Quyền Hủy đăng ký, Khiếu nại và Yêu cầu.

Stragen Việt Nam tuân thủ Chính sách này và các luật hiện hành về quyền riêng tư. Nếu bạn muốn cập nhật thông tin cá nhân hoặc thay đổi sở thích tiếp thị của mình; hoặc muốn biết thêm thông tin về các hoạt động xử lý thông tin của Stragen Việt Nam; hoặc muốn góp ý, khiếu nại, vui lòng liên hệ:

STRAGEN PHARMA Việt Nam
Suite 01, 67 Le Loi, Bến Nghé, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
tel: +84 (28) 73028110
info-vietnam@stragen.com

9. Truy cập Thông tin Cá nhân.

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân, bạn có quyền tham khảo và sửa đổi nó. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn bằng cách gửi yêu cầu của bạn qua email đến info-vietnam@stragen.com. Tùy thuộc vào một số ngoại lệ và giới hạn nhất định theo quy định của pháp luật, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình trong một thời gian hợp lý và sẽ có quyền thách thức tính chính xác và đầy đủ của thông tin và được sửa đổi khi thích hợp. Các trường hợp ngoại lệ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin cung cấp rất tốn kém, thông tin có liên quan đến các cá nhân khác, thông tin không thể tiết lộ vì lý do pháp lý, bảo mật hoặc sở hữu thương mại và thông tin tùy thuộc vào luật sư-khách hàng hoặc đặc quyền kiện tụng. Mọi lý do từ chối truy cập thông tin cá nhân sẽ được Stragen Việt Nam cung cấp theo yêu cầu.

10. Các thay đổi.

Để phù hợp với những thay đổi trong Trang này, sự phát triển về công nghệ và pháp lý, các điều khoản và điều kiện này có thể được Stragen Việt Nam thay đổi mà không cần thông báo trước. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Stragen Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi phiên bản của các điều khoản này có hiệu lực vào thời điểm đó. Các phiên bản mới sẽ được đăng trên trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi.

11. Bảo lưu quyền.

Stragen Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền và khoản thu hồi vốn không được xác định rõ ràng ở đây. Không có nội dung nào trong Điều khoản sử dụng sẽ được hiểu là trao đổi theo ngụ ý, estoppel hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào theo bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền trí tuệ nào khác của Stragen Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

12. Quyền tài phán và Luật điều chỉnh.

Stragen Việt Nam không tuyên bố rằng các tài liệu và thông tin trên trang web này là phù hợp hoặc có sẵn ở tất cả các địa điểm hoặc ngôn ngữ quốc gia. Bạn và Stragen Việt Nam đồng ý rằng bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và được đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam.

13. Thay đổi Chính sách Bảo mật.

Stragen Việt Nam có thể bất cứ lúc nào và không cần thông báo, thay đổi và / hoặc sửa đổi và / hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật theo quyết định của riêng mình. Bạn hoàn toàn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách đó có hiệu lực tại thời điểm bạn truy cập trang web này. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này xác nhận bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi. Bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách Bảo mật thường xuyên.