CÔNG TY LIÊN KẾT

Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, bao gồm 10 chi nhánh, được hưởng lợi từ hàng chục năm kinh nghiệm của Stragen trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm cho bệnh viện và thị trường bán lẻ. Chọn khu vực của bạn và tìm thêm thông tin qua trang web địa phương của bạn

Stragen Pharma SA

Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland
tel +41 22 799 19 19
fax +41 22 799 19 99
infostragen.ch
www.stragen.com

Stragen France SAS

30 rue Edouard Nieuport
69008 Lyon – France
tel: +33 4 82 53 75 82
fax: +33 4 82 53 32 25
contactstragen.fr
www.stragen.com

Stragen Services SAS

19 rue Jacqueline Auriol
69008 Lyon – France
tel: +33 4 78 42 95 26
fax: +33 4 78 42 55 71
www.stragen-services.fr
Pharmacovigilance services:
pharmacovigilancestragen.fr

Stragen UK Limited

Castle Court, 41 London Road
Reigate, Surrey RH2 9RJ – United Kingdom
tel: +44 1737 735029
infostragenuk.com
www.stragenuk.com

Stragen Pharma GmbH

Itterpark 6
40724 Hilden – Germany
tel: +49-2103-880 9700
fax: +49-2103-880 9710
infostragen-pharma.de
www.stragen.de

Representative Office of Stragen Pharma SA in Ho Chi Minh City

Suite 01, 67 Le Loi, Ben Nghe, District 1
Ho Chi Minh City – Vietnam
tel: +84 (28) 73028110
info-vietnamstragen.com
www.stragen.vn

Stragen Finland OY

Regus Business Centre Graniittitalo
Jaakonkatu 3B, 7th floor
00100 Helsinki – Finland
tel: +358 45 159 2554
infostragen.fi
www.stragen.fi

Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8 C
3400 Hillerød – Denmark
tel: +45 48 10 88 10
infostragen.dk
www.stragen.dk

Stragen Inc.

3280 Bloor Street West
Center Tower, 11th Floor, Suite 3140
Toronto, Ontario – M8X 2X3, Canada
tel: +1 416 207 2072
www.stragen.ca

Representative Office of Stragen Pharma SA in Belgrade

Knez Mihailova no. 11-15
11000 Belgrade – Serbia
tel: +381 11 630 22 33
m.jakovljevicstragen.rs
www.stragen.com